להחזקת משפחה בתהליך ליווי מלא - תרמו 360 שח בחודש.

להחזקת משפחה במחצית מהתהליך - תרמו 180 שח בחודש.

**מוכר במס לפי סעיף 46** >>

לאחר לחיצה על כפתור ״בצע תרומה - תהיה טעינה שקטה של מספר שניות